اسنپ شات گرفتن از یک صفحه سایت با تمامی فایل های وابسته‌‌ش(عکس، استایل، جاوا اسکریپت)

Image not Found

زمانی که مقاله یا پستی را می‌خوانم، گاهی احساس می‌کنم ممکنه یک مطلب را فراموش کنم. مثلا اگه مقاله‌ای از ویرگول درباره یک دستور لینوکس بخوانم، برای اینکه مطلبش را فراموش نکنم باید هرزگاهی به پست سر بزنم و مطالب را مرور کنم. اما فکر کنید مطلب درباره برنامه‌ای باشد که می‌توان با استفاده از آن سانسور را دور زد، ویرگول احتمالا آن مطلب را حذف می‌کند.

 • چه راهی برای ذخیره پست پشنهاد می‌کنید که بعدا بتوان آن را بارها مرور کرد؟

 • اگر پست از سایت منبع حذف شود، و یا حتی خود سایت دیگر در دسترس نباشد، باز هم پستی که ذخیره کرده‌اید در دسترس است؟

در این پست با استفاده از ابزار wget یک پست را با تمامی وابستگی هایش مانند عکس ها، فایل های js، فایل های css دانلود می‌کنیم و روی سیستم خودمان ذخیره می‌کنیم تا حتی اگر سایت در دسترس نباشد و یا پست از منبع حذف شد، پست به صورت افلاین در دسترس بماند.


wget

می‌دونید که wget یک ابزار پیشرفته برای دانلود فایله، قابلیت های زیادی که داره باعث شده بعد از سالها که ابزار های پیشرفته دانلود هم نوشته شدن، همچنان wget استفاده بشه. این برنامه روی اکثر توزیع های لینوکس به صورت دیفالت نصبه پس بیایید بدون تلف کردن وقت سوییچ های مهم برای میرور کردن یک صفحه سایت رو برسی کنیم.

Ⅰ. --adjust-extension, -E

شاید شما هم سایتی هایی را دیده باشید که url صفحه هایشان با پسوند .asp به پایان می‌رسند. برای مثال نگاهی به این آدرس بیاندازید https://www.w3schools.com/python/default.asp همانطور که می‌بینید با asp به پایان می‌رسد. زمانی که شما این صفحه را دانلود کنید، این صفحه بجای پسوند html. با پسوند asp. ذخیره خواهد شد.

به همین دلیل ما از این سوییچ استفاده می‌کنیم تا صفحه ها را با پسوند html. ذخیره کنیم.

$ https://example.com/some/where

# where.html

Ⅱ. --span-hosts, -H

اگر حتی فقط یک صفحه را میرور می‌کنیم، آن صفحه ممکن است به فایل های خارج از سایت که به روی یک CDN قرار گرفته اند نیاز داشته باشد، مثل عکس ها و یا style sheet ها. از اینرو وقتی شما یک صفحه را میرور می‌کنید wget فایل های خارج از سایت را دانلود نخواهد کرد.

پوشش دادن فایل های خارج از سایت با استفاده از این سوییچ انجام داده می‌شود. وقتی این سوییچ را روشن کنید wget همه لینک ها از جمله لینک هایی زیر دامنه را هم دانلود خواهد کرد، مگر اینکه عمق پوشش دادن را محدود کنید.

Ⅲ. --convert-links, -k

یک صفحه را که میرور کردیم با توجه به اینکه فایل های پیشیاز مثل عکس و استایل ها را هم دانلود کردیم، وقتی فایل را با مرورگر باز کنیم همچنان صفحه html ما به فایل های داخل سایت منبع لینک شده است و فایل های پیشنازش را حتی با اینکه روی سیستم داریم، باز هم از آدرس خارجی دریافت می‌کند و نمایش می‌دهد.

برای اینکه یک صفحه فایل های پیشنیازش را از فایل هایی که در کنار صفحه اصلی دانلود کرده است بگیرد، از این سوییچ استفاده می‌کنیم. این سوییچ تمامی لینک ها را به لینک های داخلی تبدیل می‌کند و صفحه موقع لود شدن از فایل های داخلی استفاده می‌کند.

Ⅳ. --page-requisites, -p

این سوییچ باعث می‌شود که wget تمامی فایل های ضروری برای درست نمایش داده شدن html را دانلود کند. این فایل ها شامل عکس ها، استایل ها و یا صدا ها می‌شود.

Ⅴ. --no-directories, -nd

به صورت پیشفرض زمانی که صفحه‌ای با این ادرس را دانلود کنیم

https://example.com/some/where/page.html

برنامه wget این صفحه و فایل های مورد نیازش را به این صورت ذخیره خواهد کرد

some/where/page.html/.

اما با استفاده از سوییچ nd- آن صفحه و فایل های مورد نیازش فقط داخل یک دایرکتوری ذخیره خواهد شد. به این صورت

page.html/.

با فعال کردن این سوییچ wget صفحه و فایل های پیشنیاز را داخل دایرکتوری فعلی ذخیره خواهد کرد. و اگر نام یک فایل بیش از یکبار تکرار شود، به نام فایل پسوند اضافه خواهد شد.

مثال کاربردی و خروجی

 • برای مثال من یک پست توی ویرگول که آموزش الگوریتم RSA هست رو دانلود می‌کنم.
┌─[loading] [/tmp/virgool] [0] 
└──〉wget -nd -E -p -k -H https://vrgl.ir/c3fVa
--2022-01-18 06:41:03-- https://vrgl.ir/c3fVa
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://virgool.io/@Novo/rsa-encryption-ao1poasym4cf [following]
--2022-01-18 06:41:04-- https://virgool.io/@Novo/rsa-encryption-ao1poasym4cf
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘c3fVa.html’

c3fVa.html             [ <=>                         ] 61.30K  200KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:06 (200 KB/s) - ‘c3fVa.html’ saved [62773]

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:06-- https://virgool.io/robots.txt
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [document]
Saving to: ‘robots.txt’

robots.txt             [ <=>                          ]   484 --.-KB/s  in 0s   

2022-01-18 06:41:07 (85.7 MB/s) - ‘robots.txt’ saved [484]

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:07-- https://www.googletagmanager.com/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 404 Not Found
2022-01-18 06:41:08 ERROR 404: Not Found.

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:08-- https://files.virgool.io/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2022-01-18 06:41:09 ERROR 403: Forbidden.

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:09-- https://static.cloudflareinsights.com/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 522 
2022-01-18 06:41:26 ERROR 522: (no description).

--2022-01-18 06:41:26-- https://virgool.io/images/favicon.png?v=v2.6.15
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9855 (9.6K) [image/png]
Saving to: ‘favicon.png?v=v2.6.15’

favicon.png?v=v2.6.15      100%[======================================================>]  9.62K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:27 (130 KB/s) - ‘favicon.png?v=v2.6.15’ saved [9855/9855]

--2022-01-18 06:41:27-- https://virgool.io/css/styles.css?v=v2.6.15
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/css]
Saving to: ‘styles.css?v=v2.6.15.css’

styles.css?v=v2.6.15.css      [    <=>                       ] 903.60K  592KB/s  in 1.5s  

2022-01-18 06:41:28 (592 KB/s) - ‘styles.css?v=v2.6.15.css’ saved [925284]

Loading robots.txt; please ignore errors.
--2022-01-18 06:41:28-- https://virgool.test/robots.txt
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy tunneling failed: Bad GatewayUnable to establish SSL connection.
--2022-01-18 06:41:28-- https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5GS688K
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘ns.html?id=GTM-5GS688K.html’

ns.html?id=GTM-5GS688K.html     [ <=>                          ]   266 --.-KB/s  in 0s   

2022-01-18 06:41:29 (29.4 MB/s) - ‘ns.html?id=GTM-5GS688K.html’ saved [266]

--2022-01-18 06:41:29-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/avatar/1C4LLE.png?x-img=v1/resize,h_120,w_120/optimize,q_100
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 39194 (38K) [image/png]
Saving to: ‘1C4LLE.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’

1C4LLE.png?x-img=v1%2Fresize,h_ 100%[======================================================>] 38.28K  173KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:30 (173 KB/s) - ‘1C4LLE.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’ saved [39194/39194]

--2022-01-18 06:41:30-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/qhokakomwyb5.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 179870 (176K) [image/png]
Saving to: ‘qhokakomwyb5.png’

qhokakomwyb5.png        100%[======================================================>] 175.65K  567KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:31 (567 KB/s) - ‘qhokakomwyb5.png’ saved [179870/179870]

--2022-01-18 06:41:31-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/v1xnwpnewfys.webp
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12770 (12K) [image/webp]
Saving to: ‘v1xnwpnewfys.webp’

v1xnwpnewfys.webp        100%[======================================================>] 12.47K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:31 (180 KB/s) - ‘v1xnwpnewfys.webp’ saved [12770/12770]

--2022-01-18 06:41:31-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/d28hpu2detkl.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 92847 (91K) [image/png]
Saving to: ‘d28hpu2detkl.png’

d28hpu2detkl.png        100%[======================================================>] 90.67K --.-KB/s  in 0.09s  

2022-01-18 06:41:31 (969 KB/s) - ‘d28hpu2detkl.png’ saved [92847/92847]

--2022-01-18 06:41:31-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/rhyykrc8azq0.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 17539 (17K) [image/png]
Saving to: ‘rhyykrc8azq0.png’

rhyykrc8azq0.png        100%[======================================================>] 17.13K --.-KB/s  in 0.007s 

2022-01-18 06:41:32 (2.47 MB/s) - ‘rhyykrc8azq0.png’ saved [17539/17539]

--2022-01-18 06:41:32-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/fjtc1ydzkuse.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 108524 (106K) [image/png]
Saving to: ‘fjtc1ydzkuse.png’

fjtc1ydzkuse.png        100%[======================================================>] 105.98K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:32 (1.06 MB/s) - ‘fjtc1ydzkuse.png’ saved [108524/108524]

--2022-01-18 06:41:32-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/gfqhgyp18oic.jpeg
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 132085 (129K) [image/jpeg]
Saving to: ‘gfqhgyp18oic.jpeg’

gfqhgyp18oic.jpeg        100%[======================================================>] 128.99K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:32 (1.28 MB/s) - ‘gfqhgyp18oic.jpeg’ saved [132085/132085]

--2022-01-18 06:41:32-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/me0mpjtdmyom.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 113489 (111K) [image/png]
Saving to: ‘me0mpjtdmyom.png’

me0mpjtdmyom.png        100%[======================================================>] 110.83K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:33 (814 KB/s) - ‘me0mpjtdmyom.png’ saved [113489/113489]

--2022-01-18 06:41:33-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/of7krju6oqzk.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105746 (103K) [image/png]
Saving to: ‘of7krju6oqzk.png’

of7krju6oqzk.png        100%[======================================================>] 103.27K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:33 (1.25 MB/s) - ‘of7krju6oqzk.png’ saved [105746/105746]

--2022-01-18 06:41:33-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/oqwhflg4gbnq.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 120994 (118K) [image/png]
Saving to: ‘oqwhflg4gbnq.png’

oqwhflg4gbnq.png        100%[======================================================>] 118.16K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:33 (1.14 MB/s) - ‘oqwhflg4gbnq.png’ saved [120994/120994]

--2022-01-18 06:41:33-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/ao1poasym4cf/taqjnfnuzxcx.png
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 122678 (120K) [image/png]
Saving to: ‘taqjnfnuzxcx.png’

taqjnfnuzxcx.png        100%[======================================================>] 119.80K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:34 (2.00 MB/s) - ‘taqjnfnuzxcx.png’ saved [122678/122678]

--2022-01-18 06:41:34-- https://files.virgool.io/upload/users/63/posts/qwqrubplfaau/g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1/resize,w_300/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 88292 (86K) [image/jpeg]
Saving to: ‘g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’

g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1%2Fre 100%[======================================================>] 86.22K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:34 (824 KB/s) - ‘g8vai2incgna.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’ saved [88292/88292]

--2022-01-18 06:41:34-- https://files.virgool.io/upload/users/63/avatar/o8jiNe.png?x-img=v1/resize,h_120,w_120/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32037 (31K) [image/png]
Saving to: ‘o8jiNe.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’

o8jiNe.png?x-img=v1%2Fresize,h_ 100%[======================================================>] 31.29K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:34 (558 KB/s) - ‘o8jiNe.png?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’ saved [32037/32037]

--2022-01-18 06:41:34-- https://files.virgool.io/upload/users/31434/posts/e3oydlcfkr5e/figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1/resize,w_300/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 30356 (30K) [image/jpeg]
Saving to: ‘figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’

figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1%2Fre 100%[======================================================>] 29.64K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:35 (401 KB/s) - ‘figl9y1c6otq.jpeg?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’ saved [30356/30356]

--2022-01-18 06:41:35-- https://files.virgool.io/upload/users/316150/posts/r8rhw88uh1xh/cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1/resize,w_300/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 34459 (34K) [image/png]
Saving to: ‘cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’

cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1%2Fres 100%[======================================================>] 33.65K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:35 (399 KB/s) - ‘cs1ugyelv3zw.png?x-img=v1%2Fresize,w_300%2Foptimize,q_100’ saved [34459/34459]

--2022-01-18 06:41:35-- https://files.virgool.io/upload/users/316150/avatar/8sz7Rs.jpeg?x-img=v1/resize,h_120,w_120/optimize,q_100
Reusing existing connection to files.virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14764 (14K) [image/jpeg]
Saving to: ‘8sz7Rs.jpeg?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’

8sz7Rs.jpeg?x-img=v1%2Fresize,h 100%[======================================================>] 14.42K --.-KB/s  in 0.007s 

2022-01-18 06:41:35 (2.11 MB/s) - ‘8sz7Rs.jpeg?x-img=v1%2Fresize,h_120,w_120%2Foptimize,q_100’ saved [14764/14764]

--2022-01-18 06:41:35-- https://virgool.io/js/commons.js?v=v2.6.15
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/javascript]
Saving to: ‘commons.js?v=v2.6.15’

commons.js?v=v2.6.15        [      <=>                     ] 997.55K  337KB/s  in 3.0s  

2022-01-18 06:41:39 (337 KB/s) - ‘commons.js?v=v2.6.15’ saved [1021492]

--2022-01-18 06:41:39-- https://virgool.io/js/main.js?v=v2.6.15
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/javascript]
Saving to: ‘main.js?v=v2.6.15’

main.js?v=v2.6.15          [     <=>                      ]  1.21M  580KB/s  in 2.1s  

2022-01-18 06:41:41 (580 KB/s) - ‘main.js?v=v2.6.15’ saved [1267632]

--2022-01-18 06:41:41-- https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v652eace1692a40cfa3763df669d7439c1639079717194
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13970 (14K) [text/javascript]
Saving to: ‘v652eace1692a40cfa3763df669d7439c1639079717194’

v652eace1692a40cfa3763df669d743 100%[======================================================>] 13.64K --.-KB/s  in 0.02s  

2022-01-18 06:41:42 (600 KB/s) - ‘v652eace1692a40cfa3763df669d7439c1639079717194’ saved [13970/13970]

--2022-01-18 06:41:42-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.ttf
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 98924 (97K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Thin.ttf’

Vazir-Thin.ttf         100%[======================================================>] 96.61K  140KB/s  in 0.7s  

2022-01-18 06:41:43 (140 KB/s) - ‘Vazir-Thin.ttf’ saved [98924/98924]

--2022-01-18 06:41:43-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Thin.eot?’

Vazir-Thin.eot?           [ <=>                         ] 96.80K  276KB/s  in 0.4s  

2022-01-18 06:41:44 (276 KB/s) - ‘Vazir-Thin.eot?’ saved [99120]

--2022-01-18 06:41:44-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54068 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Thin.woff’

Vazir-Thin.woff         100%[======================================================>] 52.80K --.-KB/s  in 0.07s  

2022-01-18 06:41:45 (770 KB/s) - ‘Vazir-Thin.woff’ saved [54068/54068]

--2022-01-18 06:41:45-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Thin.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43000 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Thin.woff2’

Vazir-Thin.woff2        100%[======================================================>] 41.99K --.-KB/s  in 0.006s 

2022-01-18 06:41:46 (6.59 MB/s) - ‘Vazir-Thin.woff2’ saved [43000/43000]

--2022-01-18 06:41:46-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 105360 (103K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Light.ttf’

Vazir-Light.ttf         100%[======================================================>] 102.89K  478KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:46 (478 KB/s) - ‘Vazir-Light.ttf’ saved [105360/105360]

--2022-01-18 06:41:46-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Light.eot?’

Vazir-Light.eot?          [ <=>                         ] 103.09K  470KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:47 (470 KB/s) - ‘Vazir-Light.eot?’ saved [105562]

--2022-01-18 06:41:47-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59688 (58K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Light.woff’

Vazir-Light.woff        100%[======================================================>] 58.29K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:48 (758 KB/s) - ‘Vazir-Light.woff’ saved [59688/59688]

--2022-01-18 06:41:48-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Light.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 48168 (47K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Light.woff2’

Vazir-Light.woff2        100%[======================================================>] 47.04K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:48 (570 KB/s) - ‘Vazir-Light.woff2’ saved [48168/48168]

--2022-01-18 06:41:48-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 98376 (96K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Regular.ttf’

Vazir-Regular.ttf        100%[======================================================>] 96.07K  435KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:49 (435 KB/s) - ‘Vazir-Regular.ttf’ saved [98376/98376]

--2022-01-18 06:41:49-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Regular.eot?’

Vazir-Regular.eot?         [ <=>                         ] 96.26K  285KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:50 (285 KB/s) - ‘Vazir-Regular.eot?’ saved [98574]

--2022-01-18 06:41:50-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 53744 (52K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Regular.woff’

Vazir-Regular.woff       100%[======================================================>] 52.48K --.-KB/s  in 0.05s  

2022-01-18 06:41:51 (1.10 MB/s) - ‘Vazir-Regular.woff’ saved [53744/53744]

--2022-01-18 06:41:51-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Regular.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 42744 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Regular.woff2’

Vazir-Regular.woff2       100%[======================================================>] 41.74K --.-KB/s  in 0.1s  

2022-01-18 06:41:51 (412 KB/s) - ‘Vazir-Regular.woff2’ saved [42744/42744]

--2022-01-18 06:41:51-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 98892 (97K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Medium.ttf’

Vazir-Medium.ttf        100%[======================================================>] 96.57K  606KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:52 (606 KB/s) - ‘Vazir-Medium.ttf’ saved [98892/98892]

--2022-01-18 06:41:52-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Medium.eot?’

Vazir-Medium.eot?          [ <=>                         ] 96.78K  347KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:41:53 (347 KB/s) - ‘Vazir-Medium.eot?’ saved [99100]

--2022-01-18 06:41:53-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54120 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Medium.woff’

Vazir-Medium.woff        100%[======================================================>] 52.85K  125KB/s  in 0.4s  

2022-01-18 06:41:54 (125 KB/s) - ‘Vazir-Medium.woff’ saved [54120/54120]

--2022-01-18 06:41:54-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Medium.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43152 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Medium.woff2’

Vazir-Medium.woff2       100%[======================================================>] 42.14K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:54 (541 KB/s) - ‘Vazir-Medium.woff2’ saved [43152/43152]

--2022-01-18 06:41:54-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 99840 (98K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Bold.ttf’

Vazir-Bold.ttf         100%[======================================================>] 97.50K --.-KB/s  in 0.04s  

2022-01-18 06:41:55 (2.61 MB/s) - ‘Vazir-Bold.ttf’ saved [99840/99840]

--2022-01-18 06:41:55-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Bold.eot?’

Vazir-Bold.eot?           [ <=>                          ] 97.68K  560KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:56 (560 KB/s) - ‘Vazir-Bold.eot?’ saved [100026]

--2022-01-18 06:41:56-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54560 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Bold.woff’

Vazir-Bold.woff         100%[======================================================>] 53.28K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:56 (917 KB/s) - ‘Vazir-Bold.woff’ saved [54560/54560]

--2022-01-18 06:41:56-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Bold.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43604 (43K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Bold.woff2’

Vazir-Bold.woff2        100%[======================================================>] 42.58K --.-KB/s  in 0.06s  

2022-01-18 06:41:57 (657 KB/s) - ‘Vazir-Bold.woff2’ saved [43604/43604]

--2022-01-18 06:41:57-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 99772 (97K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘Vazir-Black.ttf’

Vazir-Black.ttf         100%[======================================================>] 97.43K --.-KB/s  in 0.04s  

2022-01-18 06:41:57 (2.18 MB/s) - ‘Vazir-Black.ttf’ saved [99772/99772]

--2022-01-18 06:41:57-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/vnd.ms-fontobject]
Saving to: ‘Vazir-Black.eot?’

Vazir-Black.eot?          [ <=>                         ] 97.63K  478KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:41:58 (478 KB/s) - ‘Vazir-Black.eot?’ saved [99974]

--2022-01-18 06:41:58-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 54652 (53K) [font/woff]
Saving to: ‘Vazir-Black.woff’

Vazir-Black.woff        100%[======================================================>] 53.37K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:41:59 (691 KB/s) - ‘Vazir-Black.woff’ saved [54652/54652]

--2022-01-18 06:41:59-- https://virgool.io/fonts/vazir/Vazir-Black.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43332 (42K) [font/woff2]
Saving to: ‘Vazir-Black.woff2’

Vazir-Black.woff2        100%[======================================================>] 42.32K --.-KB/s  in 0.08s  

2022-01-18 06:42:00 (510 KB/s) - ‘Vazir-Black.woff2’ saved [43332/43332]

--2022-01-18 06:42:00-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.ttf
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 202616 (198K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘fa-solid-900.ttf’

fa-solid-900.ttf        100%[======================================================>] 197.87K  501KB/s  in 0.4s  

2022-01-18 06:42:01 (501 KB/s) - ‘fa-solid-900.ttf’ saved [202616/202616]

--2022-01-18 06:42:01-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.eot?
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 404 Not Found
2022-01-18 06:42:01 ERROR 404: Not Found.

--2022-01-18 06:42:01-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.woff
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 103300 (101K) [font/woff]
Saving to: ‘fa-solid-900.woff’

fa-solid-900.woff        100%[======================================================>] 100.88K  358KB/s  in 0.3s  

2022-01-18 06:42:02 (358 KB/s) - ‘fa-solid-900.woff’ saved [103300/103300]

--2022-01-18 06:42:02-- https://virgool.io/fonts/fontawesome/fa-solid-900.woff2
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 79444 (78K) [font/woff2]
Saving to: ‘fa-solid-900.woff2’

fa-solid-900.woff2       100%[======================================================>] 77.58K  394KB/s  in 0.2s  

2022-01-18 06:42:03 (394 KB/s) - ‘fa-solid-900.woff2’ saved [79444/79444]

--2022-01-18 06:42:03-- https://virgool.io/images/icons/plus.svg
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [image/svg+xml]
Saving to: ‘plus.svg’

plus.svg              [ <=>                          ]   942 --.-KB/s  in 0.002s 

2022-01-18 06:42:03 (383 KB/s) - ‘plus.svg’ saved [942]

--2022-01-18 06:42:03-- https://virgool.io/images/icons/tick.svg
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [image/svg+xml]
Saving to: ‘tick.svg’

tick.svg              [ <=>                          ]   942 --.-KB/s  in 0s   

2022-01-18 06:42:04 (89.8 MB/s) - ‘tick.svg’ saved [942]

--2022-01-18 06:42:04-- https://virgool.io/images/typewriter.png
Reusing existing connection to virgool.io:443.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 172558 (169K) [image/png]
Saving to: ‘typewriter.png’

typewriter.png         100%[======================================================>] 168.51K  349KB/s  in 0.5s  

2022-01-18 06:42:05 (349 KB/s) - ‘typewriter.png’ saved [172558/172558]

--2022-01-18 06:42:05-- https://virgool.test/images/download-audio.png
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy tunneling failed: Bad GatewayUnable to establish SSL connection.
--2022-01-18 06:42:05-- https://virgool.test/images/download-ebook.png
Connecting to 192.168.45.250:8080... connected.
Proxy tunneling failed: Bad GatewayUnable to establish SSL connection.
FINISHED --2022-01-18 06:42:05--
Total wall clock time: 1m 2s
Downloaded: 54 files, 6.6M in 14s (479 KB/s)
Converting links in ns.html?id=GTM-5GS688K.html... nothing to do.
Converting links in c3fVa.html... 38.
31-7
Converting links in styles.css?v=v2.6.15.css... 35.
34-1
Converted links in 3 files in 0.06 seconds.